Правила и условия

Общи условия

 

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта shop.balmet.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.Този документ съдържа Общите условия, според които Балмет ООД, ЕИК: 117653925, седалище и адрес на управление: гр. Русе, Михаил Арнаудов № 6 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазин на адрес в интернет: shop.balmet.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса shop.balmet.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

 

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на shop.balmet.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра shop.balmet.com IP адрес на потребител, както и друга информация.


Права и задължения на страните

 

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Балмет ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

Връщане на стока

 

Потребителите имат право да върнат стоката само когато е в такъв вид какъвто е получена придружена с всички документи изпратени от нас - касов бон, фактура или стокова разпискаСтоката не трябва да има нарушен търговски вид, да не липсват документи, опаковки и да няма следи от употреба. За да откажете стока, трябва да ни уведомите за решението си с недвусмислено заявление (писмо на електронната ни поща или да ни се обадите).